Ålcom och Leovind visar bilder från vindkraftverken i Båtskärsarkipelagen!

Bilderna tas med en webkamera placerad i det gamla gruvtornet på Lilla Båtskär och skickas
till Mariehamn genom den fiberkabel som finns inuti elkabeln från Mariehamn till Lilla Båtskär.
Eftersom det finns fiberkabel hela vägen så är både Bredband och IPTV tillgängligt på Båtskär.